FOR BPA LEDERE

FOR BPA ASSISTENTER

BPA Arbeidslederkurs

BPA Assistentkurs

Kurset er beregnet for alle som er arbeidsledere for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Du vil gå igjennom alle relevante temaer for å utføre din jobb som BPA arbeidsleder.

 

Deltakeren vil inneha alle de teoretiske kvalifikasjoner for å utføre sitt arbeid som

BPA arbeidsleder.

 

Kurset går igjennom følgende temaer:

 

 • Hva er BPA?
 • Definisjon av roller.
 • Etikk.
 • Moral.
 • Ansvarsforhold.
 • Personalansvar.
 • Veiledning personalansvar/HMS.
 • Utforming arbeidssituasjon.
 • Arbeidsplaner.
 • Arbeidstid.
 • Overtid.
 • Dispensasjon fra arbeidstidsregler.
 • Ferie.
 • Internkontroll-hvorfor og hvordan.
 • Internkontroll forskrift og lovverk.
 • Hvordan jobbe med internkontroll.
 • Avvik.
 • Arbeidsmiljøloven.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Etter endt kurs, kan deltakeren laste ned kursbevis.

 

I tillegg kan deltakeren laste ned alle relevante skjemaer som behøves i forbindelse med sin rolle som BPA arbeidsleder.

 

Kurset er utviklet av fagpersonale

og er tilrettelagt

av Extenso Learning Systems AS

Et kurs for nye og mer etablerte assistenter, som tar for seg det å være ansatt i en

BPA-ordning. Kurset tar opp hvordan man skal forholde seg til tjenestemottaker som sjef, og hvilke rettigheter og plikter man har som ansatt. Samt hvordan både leder og ansatt har et felles ansvar for gode HMS-systemer og for et generelt godt arbeidsmiljø.

 

Deltakeren vil inneha alle de teoretiske kvalifikasjoner for å utføre sitt arbeid som

BPA assistent.

 

Kurset går igjennom følgende temaer:

 

 • Definisjon av roller.
 • Brukermedvirkning.
 • Independent Living.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Arbeidsmiljøloven.
 • Arbeidsansvar.
 • Internkontroll-hvorfor og hvordan.
 • Forskrift om internkonrtoll.
 • Internkontroll Lovverk.
 • Avvik.
 • Vaktplansystemer.
 • Etikk.
 • Moral.

 

Etter endt kurs, kan deltakeren laste ned kursbevis.

 

Kurset er utviklet av fagpersonale

og er tilrettelagt

av Extenso Learning Systems AS

 

 

 

Kr. 1050,-

Kr. 950,-

Felles for alle kursene:

 • Deltakeren beholder sitt brukernavn og passord i 12 måndeder, og kan gjennomføre kurset/kursene så mange ganger man vil i denne perioden.
 • Deltakeren kan logge seg av og på så ofte han/hun ønsker.
 • Kursene fungerer på alle typer plattformer, nettbrett og smarttelefoner.
 • Prisene er inkl. mva.

Deltakerundersøkelse.

BPA arbeidslederkurset er testet ut hos en rekke deltakere i kommuner og på institusjoner.

En undersøkelse gjenomført av B2S Reserach i januar 2015 viser at over 80% av de spurte er

svært fornøyd med kurset, løsningen og gjennomføringen.

Den nettbaserte kursingen gir økt effektivitet, ingen behov for vikar ved kursfravær.

Fleksibilitet. Kursene kan tas når som helst og hvor som helst i passe porsjoner.

Langt lavere pris enn klasseromsundervisning, samt mulighet for å benytte seg av kurset som oppslagsverk ved behov. Alle nødvendige dokumenter og skjemaer ligger hele tiden tilgjengelig for nedlasting. Kursene er tilpasset alle typer PC´er, nettbrett og smarttelefoner, samt for ansatte som sitter på "tynne klienter".

 

Fyll ut, og få våre nyhetsbrev


Fyll ut din e-post adresse og ditt navn for å motta våre nyhetsbrev, og du.....vi gir ikke bort mailadressen din til noen.

Driftsmeldinger!

Det er for tiden

ingen driftsmeldinger

Extenso Learning Systems AS©2014